Snecológia Tanszék - Magyar Youtube Trash Rajongók csoport együttműködési megállapodás

Innen: Sodipedia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

imgur.com/KBbJCZz


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


Amely létrejött egyrészről:

Név: ELTE Snecológia tanszék

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3, Pf. 23.


másrészről:

Név: Magyar YouTube Trash Rajongók Csoportja

Cím: facebook.com/groups/magyaryoutubetrashrajongok


együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel:


1. Magyar YouTube Trash Rajongók Csoportja vállalja, hogy a csoportban feltűnő SoDI-t rendszeresen szembesíti és felkérdezi a viselt dolgaival és hazugságaival kapcsolatosan. Kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbi kérdésekkel: Ki írta a masztipartis kommentet? Hol a keresztlevél, diploma, nyelvvizsga, jogosítvány, visszafizetett diákhitelről és adósságokról szóló igazolás? Hol a mentőmellényes és a Kolosy téri szafaris videó? Miért bújtatták Rocskaiék a Pénzmentő Kft. irodájában a Kolosy téren? Fogyatékospapírral van-e foglalkoztatva a németországi munkahelyein? Mennyi hitelt vett fel eddig?

2. ELTE Snecológia tanszék vállalja, hogy oktatást, képzést tart Magyar YouTube Trash Rajongók Csoportjának a forum.sodika.org -on, SoDI viselt dolgaival és hazugságaival kapcsolatosan. A képzés díja 700.000 Ft + fütyi, amely jelen Együttműködési Megállapodás érvényessége alatt díjmentes.

3. ELTE Snecológia tanszék vállal életvezetési, coaching tanácsadást SoDI élete és életvezetése alapján, hogyan NE éld az életed. A képzés díja 800.000 Ft + fütyi.

4. Felek egyetértenek abban, hogy e megállapodás tárgyát és tartalmát harmadik személy felé nem hogy üzleti titokként kezelik, hanem harsány röhögéssel terjesztik és osztják meg minden létező csatornán és fórumon keresztül.

5. Jelen megállapodással kapcsolatos esetleges vitás kérdések eldöntésénél a forum.sodika.org 3278. oldalának 83. kommentje az irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő vitás ügyeiket peres eljárás előtt megkísérlik egymás között masztipartival rendezni, a bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben kikötik Kalmár László György jogtudor illetékességét.

6. Felek e megállapodást elolvasás és egységes értelmezés után jóváhagyólag szűzvérbe áztatott fitymájuk pecsétjével látják el.Dr. Borhy László

rektor

Eötvös Lóránt TudományegyetemAdmin

Magyar YouTube Trash Rajongók Csoportja